Polecamy


 

Toruńskie Dni Dialogu to kilkudniowe wydarzenie kulturalne organizowane przez Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej i Fundację Hodos. Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wykładów, wystaw i koncertów – tym razem zogniskowanych na zagadnieniu RODZINY. Zamierzeniem organizatorów jest przedstawienie cech i wartości rodziny polskiej oraz rodzin kulturowo mniej znanych, tj. rodziny żydowskiejromskiejafrykańskiejislamskiej,indonezyjskiej oraz japońskiej. Uwieńczeniem Dni Dialogu będzie ogólnopolskie otwarte sympozjum poświęcone obecnej sytuacji polskiej rodziny, podczas którego poruszone zostaną m.in. tematy statystyki i demografii rodzin, kryzysów życia rodzinnego, szczególnie rodzicielstwa, przygotowania do życia małżeńskiego, Biblijnych fundamentów świętości małżeńskiej.

Toruńskie Dni Dialogu to impreza interdyscyplinarna. Do naszych programów, obok sympozjów i rozmaitych wystaw, na stałe wpisały się już pokazy filmowe i inscenizacje teatralne. Sympatyków teatru zapraszamy na satyryczny spektaklZagryziakowie w wykonaniu aktorów Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zainteresowanie grupy miłośników kina, kojarzących WSFH z obrazami regularnie prezentowanymi w ramach słynnego Festiwalu Żydowskie Motywy, z pewnością wzbudzi spotkanie autorskie z Krzysztofem Zanussim, którego najnowsze dzieło pt. Obce ciało pokażemy Państwu pierwszego dnia wydarzenia. Wzorem lat poprzednich również tym razem zadbaliśmy o wyraźne akcenty muzyczne – spragnione zabawy rodziny zapraszamy na niedzielne koncerty, podczas których wystąpią folkowy zespółČači Vorba i dobrze znana publiczności Muzykująca Rodzina Steczkowskich.

Plakat zawierający dokładny program można pobrać tu>>>

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.


 

Fundacja Hodos (ὁ ὁδός w języku greckim oznacza „droga”), założona przez franciszkanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, to instytucja powstała 15 marca 2012 roku w Toruniu, której celem jest:

1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania i formacji chrześcijańskiej.
2. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju kultury i sztuki, a zwłaszcza kultury polskiej i żydowskiej.
3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności celem pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach.
4. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie dialogu między kulturami i religiami.
5. Wspieranie działań podejmowanych przez Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
6. Wspieranie działań podejmowanych przez Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce oraz inne podmioty Kościoła Katolickiego w Polsce w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowanie i formacji chrześcijańskiej.

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu oraz wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Fundacji są pokrywane przez Założyciela Fundacji, dlatego każda podarowana złotówka jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


W ramach swej dwuletniej działalności Fundacja:
1. Finansuje programy stypendialne pn. Edukacja 2012, Edukacja 2013 oraz Edukacja 2014 dla młodzieży z Polski i byłych republik radzieckich, która odbywa trzyletnie studia licencjackie w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej. W sumie ze stypendiów na łączą kwotę ok. 300.000 rocznie korzysta obecnie 22 osób.
2. Wspiera inicjatywy Szkół Franciszkańskich: Franciszkańskiego Liceum oraz Technikum w Toruniu, przez fundowanie stypendiów dla uboższej, a zdolnej młodzieży, fundowanie wyżywienia oraz pozalekcyjnych form nauczania.
3. Razem z Wyższą Szkolą Filologii Hebrajskiej organizuje w maju cykl konferencji, wystaw, warsztatów i koncertów pn. Toruńskie Dni Dialogu. Organizuje również sympozja promujące wartości chrześcijańskie oraz dialog międzyreligijny.
4. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków na działalność formacyjną kandydatów do kapłaństwa z franciszkańskiego seminarium duchownego we Wronkach.

Fundacji można pomóc na różne sposoby. Może jeden z nich zachęci również Ciebie do ofiarowania pomocy. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).
Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji: PL 60 1440 1387 0000 0000 1670 0525