Polecamy


Fundacja HODOS

87-100 Toruń, ul. Poznańska 49

email: fundacja@fundacjahodos.pl 

email: biuro@fundacjahodos.pl 

Tel.: +48 56 6626252

REGON: 341273001
NIP: 9562299977
KRS: 0000419261

Rachunek bankowy: PL 60 1440 1387 0000 0000 1670 0525